Workshop: 
OKR coach - Role a poslání
(25.4.2024, 12.00 - 18.00, Praha)

Rádi bychom vás srdečně pozvali na workshop pro naší skupinu OKR coachů, zaměřené na téma "OKR coach: Role a poslání". Tento workshop je skvělou příležitostí pro nás všechny nejen prohloubit naše znalosti, ale také sdílet své zkušenosti a dovednosti v oblasti OKR frameworku a posílit naši roli jako OKR coachů ve vašich organizacích.

Agenda:

  • Úvod: Krátké seznámení s tématem školení a představení cílů a očekávaných výstupů.
  • Práce ve skupinách: Praktické cvičení ve skupinách zaměřené na diskusi a sdílení zkušeností ohledně role OKR coachů a jejich poslání.
  • Otevřená diskuze o tématech, které vzešly z práce ve skupinách a prezentací, a možnost sdílení názorů a zkušeností.
  • Hodnocení, feedback, závěr: Shrnutí hlavních poznatků z workshopu, sběr feedbacku od účastníků a závěrečné slovo.
  • Posezení
 

Datum: 25.4.2024
Čas: 12:00 - 18:00 + následné posezení
Vstupné: účast zdarma (pro členy OKR Mastermindu i pro omezený počet dalších zájemců), nutná registrace předem
Formát: otevřená akce založená na sdílení účastníků (zapojení zkušenějších účastníků v diskuzi)
Místo: Praha, MSD (adresu a instrukce pošleme po potvrzení registrace) 

Registrace

Máte zájem o účast? Vyplňte buď rovnou registrační formulář nebo v případě dotazů napište na email kret.miroslav@gmail.com.