Více o OKR Mastermindu

Hlavním důvodem vzniku OKR Mastermind skupiny je  zpřístupnit pro české organizace a jejich lídry rámec Objectives & Key Results coby prověřený silný nástroj k realizaci strategie a pomáhat jim tak naplnit svůj potenciál.  

Mastermind je v našem pojetí mentorská skupina, která pomáhá svým členům řešit jejich problémy za přispění a rady ostatních členů skupiny. Kombinujeme formu Mastermind skupin s odbornými meetupy. S námi získáte:

  • rychlejší orientaci v problematice
  • přístup ke zdrojům v češtině
  • koncentraci expertních znalostí a zkušeností
  • usnadnění práce a nasměrování od ostatních praktiků
  • upozornění na časté chyby
  • pomoc s posouzením, zda je pro vás OKR vhodný přístup

16 členských míst

Během pilotního období začínáme s omezeným počtem míst. Vznik dalších skupin je pravděpodobný, ale podmínkou pro navýšení kapacity je schopnost garantovat kvalitu setkání.

1-4 setkání/měsíc

Četnost setkání postupně přizpůsobíme s ohledem na přínosnost. U skupiny Start s OKR se očekává intenzivnější tempo a častější setkávání.

90 minut na setkání

Typická délka pravidelných setkání je 90 minut. Klademe důraz na efektivitu diskuze.

Vyberte si svou úroveň

Jádro činnosti OKR Mastermindu je zaměřeno na platící členy, kteří to s využíváním OKR myslí opravdu vážně. Podle své úrovně a míry zralosti využití OKR si můžete vybrat svou kmenovou skupinu.

Start s OKR

Vhodné pro co nejrychlejší načerpání informací a rad do začátku od ostatních. Postupujete vlastním stanoveným tempem. Ať už chcete OKR zavádět svépomocí nebo s externí pomocí, ve své kmenové skupině Start s OKR se můžete těšit na mentoring a názory od zkušených členů. Nebudete na to sami.

Expertní OKR

Vhodné pro zástupce organizací, kteří si už podle OKR fungují, úspěšně je používají v alespoň části organizace a mají už přinejmenším pár kvartálů za sebou. Stanovujte si vlastní cíle dalšího rozvoje práce s OKR, inspirujte se u kolegů a veďte své lidi k mistrovskému zacílení, souhře a upřímnému pracovnímu zapojení.

Hodnoty OKR Mastermindu

Abychom nemuseli mít všechno popsáno přesnými pravidly, vycházíme z těchto hodnot:

Praktičnost, ne evangelizace

OKR je jen díl skládačky v živoucí organizaci. Je to nástroj, mindset a styl práce, není to cíl sám o sobě. I diskuzi upřednostňujeme praktickou - o konkrétních postupech, doporučeních a shrnutí best practice. Každý člen mastermindu ve své organizaci OKR aktivně využívá, popř. k tomu směřuje postupnými kroky.

Členský poplatek zajišťuje udržitelnost

Pravidelný poplatek vytváří vhodné a udržitelné podmínky pro zdravé fungování mastermind skupiny a navíc průběžně filtruje motivované členy s podmínkami a chutí posouvat se aktivně dál. Za pomoci příspěvků jsou postupně zpracovávány materiály k OKR, které jsou na webu k dispozici zdarma komukoliv. Přístup na doplňkové meetupy je zdarma nebo za jednorázový poplatek.

Výsledky, ne výmluvy

Skupinu tvoří aktivní členové (zástupci organizací a týmů) s ambicí naplňovat a objevovat svůj potenciál. Podělte se s ostatními v atmosféře sebevědomého přístupu a vzájemné podpory. Nebudeme si sdílet výsledovku, ale chceme sdílet motivaci patřit k nejlepším ve svém oboru a to mj. právě díky aktivnímu a účelnému využívání OKR.

Vlastní odpovědnost, vlastní tempo

Sami znáte vaši firmu nejlépe a odpovídáte za svou roli v ní. Nikdo vás nebude nikam tlačit, jde o vzájemnou výměnu zkušeností, příkladů a inspiraci příkladem. Každý člen (či organizace, pokud vás za firmu chodí více) si volí vlastní cíle a za jejich plnění odpovídá v mastermindu hlavně sám sobě. Např. “do září se připravit na pilotní běh OKR v jednom z oddělení”.

Zkušenosti jsou ceněné a nenahraditelné 

Nejpokročilejší členové se mohou mastermind skupin účastnit zdarma (max. 15 % z celkového počtu členů) nebo za dobrovolný příspěvek. Nejpokročilejší radí začínajícím, zatímco sami hledají stále cesty pro další zlepšení. Sdílíme si tipy na zdroje a občas zveme zkušené experty z Česka i zahraničí.

Vyvážený mix důvěrnosti a otevřenosti

Je na každém z nás, o které informace se za zavřenými dveřmi s ostatními podělí. Z uzavřených setkání skupin nezveřejňujeme záznam a kromě vlastních poznámek ani záznam nepořizujeme. S ohledem na důvěrnost vytváříme a popisujeme anonymizovaně best-practice v českém prostředí. Pokud jde do sdíleného dokumentu zmínka s příkladem konkrétní firmy, podléhá to autorizaci předem.

Až ke hvězdám! (PS: bez kompromisů v hodnotách)

I při dosahování ambiciózních cílů ctíme etický přístup k okolí i zaměstnancům. Spolupracovníků v týmech si vážíme a snažíme se je rozvíjet. K odpovědnému přístupu patří i principy udržitelnosti.

Obohacování širší komunity

Podporujeme vznik překladů kvalitních zdrojů do češtiny. Kromě přínosů pro samotné členy chceme obohacovat i širší komunitu. Výstupy revidované odborným panelem expertů zveřejňujeme bezplatně a pomáháme tak k účelnému využití OKR v českých firmách a obecně ke kultivaci pracovního prostředí.

Respekt k času a pozornosti účastníků 

Vážíme si času našich členů a proto máme ambice nabízet co nejvyšší standard moderování diskuze. Součástí je možnost hodnocení, poskytování zpětné vazby a podle možností testování různých moderátorů a postupů. Setkání začínáme včas a respektujeme, že skupina není prodejní kanál. Přínosnost pro členy je na prvním místě.

Síla otevřené komunity

I když je většina setkání uzavřená a omezená kapacitou, jsme seskupením individuálních členů s otevřeným postojem ke sdílení zkušeností a o své know-how se rádi dělíme vhodnou formou i s ostatními jednotlivci či komunitami.

Pilotní fungování skupiny

červen až říjen 2021

Začínáme v červnu 2021 a počítáme s tím, že podoba skupiny se bude přizpůsobovat potřebám členů nejen v průběhu pilotního fungování. 

1000 Kč / měsíc 

Úvodní cena za členství je pro pilotní období nastavena na 1000 Kč/měsíčně za organizaci, tj. na 12 000 Kč ročně. Prvních 8 zakládajících členů má možnost opce, tj. i kdyby cena po pilotním období vzrostla, můžou si za tuto startovní cenu předplatit členství na celý první rok.

Buďte u zrodu

Jestli už máte zkušenosti s OKR a zároveň nemalé ambice se svou organizací, můžete být ideální zakládající člen a zajistit si tak místo v komunitě inspirativních lídrů se silnou vizí. Přihláškou nevzniká jakýkoliv dlouhodobý závazek - zůstanete tak dlouho, dokud to bude dávat smysl a dokud ucítíte jednoznačné přínosy. 

Vize plného fungování: výhody pro členy i komunitu

01

České překlady a startovní balíček

Překlady kvalitních zdrojů  z angličtiny (už jednáme např. s poskytovatelem SW Perdoo o poskytnutí svých manuálů k překladu). CZ/EN slovník pojmů a startovní balíček pro snadnější vysvětlení a rychlejší nasazení OKR ve vaší organizaci.

02

Odborný panel 

Než nějaké materiály oficiálně pustíme do světa, zveme nejlepší české experty, aby nám je pomohli zrevidovat. Jako člen máte testovací přístup i k průběžným pracovním verzím.

03

Zasazení OKR do organizace 

  • Jakou SW podporu využít
  • silné stránky jednotlivých SW
  • kontakty na uživatele jednotlivých SW

04

Ukázky z českého prostředí

S dostatečným časovým odstupem se budete moci podívat na konkrétní Objectives & Key Results z reálných českých firem, které je dají k dispozici.

05

Anonymizovaná nejlepší praxe

Pomůžete nám vytvořit výběr z hroznů -stručný souhrn nejlepší praxe vycházející z českého prostředí. Co se při zavádění nejčastěji nedaří? V čem se prostředí v ČR liší od jiných zemí? Na co si dát při nasazování OKR pozor?