Členství v mastermindu

Všechny výhody členství v mastermindu + možnost účasti na meetupech zdarma.

1000 Kč měsíčně (za organizaci)

Mastermind má omezenou kapacitu. Cena platí pro prvních 16 členů.

Meetupy

Kromě pravidelných setkání pořádáme tematické online meetupy.

 Veřejné meetupy jsou zdarma. Členové OKR Mastermindu mají v rámci svého členství zpětně přístup k záznamům.

Sledování novinek

Sledujte tento náš web pro pravidelný přísun novinek a odkazů na kvalitní zdroje.

Zdarma

Máte zájem o členství? Vyplňte vstupní formulář

Jestli jste rozhodnuti, že byste se chtěli přidat a stát se platícím členem OKR mastermindu, vyplňte prosím formulář níže a budeme vás brzy kontaktovat.

Pilotní období
Mastermind startuje pilotním obdobím a forma se může měnit.

Omezená kapacita
Skupiny pro pravidelné setkávání mají omezenou kapacitu.

Doplňující informace k členství a platbám

Platba za organizaci

Poplatek za členství je za celou organizaci. Každá organizace si stanoví hlavní styčnou osobu a k tomu může určit 1-2 "náhradníky", kteří můžou na setkání dorazit místo něj/ní, pokud zrovna nemůže.

Jen pro zástupce týmů

Pro placené členství v OKR Mastermindu je nezbytné, abyste zastupovali organizaci nebo reálný tým a měli v něm mandát na využívání nebo alespoň otestování OKR. 

Fakturace

Ing. Miroslav Vlach
: 73849847 (neplátce DPH)
Účet: 209659156 / 0300 (ČSOB)

  • Fakturace za členství probíhá měsíčně, v předstihu. Pro snazší administrativu je možné dobrovolně platit i kvartálně.
  • Členství v mastermindu je nenárokovatelné. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout zájemce nebo vyřadit člena, zejména v případě naplněných kapacit, nesouladu s hodnotami, absencí spolehlivosti (např. časté neomluvené absence na setkáních kmenové skupiny) nebo i jiných důvodů. V takovém případě dochází samozřejmě k refundaci případného předplaceného období.
  • Zaváděcí cena 1000 Kč měsíčně platí pro prvních 16 členů mastermindu v pilotním období. Cena se může v budoucnu změnit.Prvních 8 zakládajích členů má možnost opce, tj. i kdyby cena po pilotním období vzrostla, můžou si za tuto startovní cenu předplatit členství na celý první rok.