Získejte podporu při zavádění a používání OKR    

Jsme specializovaná mastermind skupina pro techniku OKR (Objectives & Key Results). Jsme otevřená a odborná komunitní platforma pro začínající, pokročilé i expertní uživatele OKRs, ve které najdete cenné rady a podporu při zavádění a využívání metody ve vaší firmě nebo organizaci. 

Kdo jsme?

Komunita praktiků - zástupců firem a organizací, ve kterých se OKR už používají nebo se zrovna aktivně zavádí. 

Kontakt

Mira Vlach
(organizátor OKR Mastermindu)
774 182 840
podpora@projektovyklub.cz

Výhody členství v OKR Mastermind skupině

Síla komunity

Podobné otázky a problémy při zavádění OKR řešila už řada lidí před vámi. A jsou ochotni se o své zkušenosti a "aha-momenty" podělit.

Když už OKR, tak pořádně

Jak důležité je pro vás zacílit optimálně energii a potenciál svých týmů co nejdříve? Urychlete ovládnutí práce s OKR, dosáhněte pokročilé úrovně a přibližte se mistrovství.

Důraz na akci

Diskuze, návody a doporučení jsou skvělá věc, ale nakonec by nás měly zajímat hlavně výsledky. Přinosy nebudete mít z povídání, ale hlavně z práce, kterou uděláte mezi setkáními.

Pilotní období

V případě vážného zájmu se přidejte už v průběhu pilotního období, které poslouží mj. i pro hledání optimální formátu a frekvence online setkávání s ohledem na potřeby členů.

Hlavní hodnoty komunity

Praktičnost, ne evangelizace

Každý člen mastermindu OKR ve své organizaci aktivně využívá,  popř. k tomu směřuje postupnými kroky. OKR jsou pro nás hlavně nástroj a styl práce, není to cíl sám o sobě.

Členský poplatek zajišťuje udržitelnost

Pravidelný poplatek vytváří podmínky pro zdravé fungování mastermind skupiny a filtruje motivované členy s podmínkami a chutí posouvat se dál. 

Vlastní odpovědnost,
vlastní tempo

Každý člen si volí vlastní cíle a za jejich plnění odpovídá v mastermindu hlavně sám sobě. Např. “do září se připravit na pilotní běh OKR v jednom z oddělení”.

Obohacování širší komunity

Podporujeme vznik překladů kvalitních zdrojů do češtiny. Kromě přínosů pro samotné členy chceme obohacovat i širší komunitu. 

Respekt k času a
pozornosti účastníků

Máme ambice nabízet nejvyšší standard moderování. Setkání začínáme včas a respektujeme, že skupina není prodejní kanál. Přínosnost pro členy je na prvním místě.

Síla otevřené komunity

i když je většina setkání uzavřená a omezená kapacitou, jsme seskupením individuálních členů s otevřeným postojem ke sdílení zkušeností a o své know-how se rádi dělíme vhodnou formou i s ostatními jednotlivci či komunitami.

O těchto i dalších hodnotách si můžete více přečíst v záložce O Mastermindu.

Online setkání firem z celé ČR